در حال بارگذاری ...

روز قبل

نسیم شهر

سراب (آذربایجان شرقی )

دوشنبه 29 شهریور 1400
روز بعد
 • از پایانه

  نسیم شهر

  پایانه مقصد

  سراب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,100,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  نسیم شهر

  پایانه مقصد

  سراب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • از پایانه

  نسیم شهر

  پایانه مقصد

  سراب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو