در حال بارگذاری ...

روز قبل

نسیم شهر

سراب (آذربایجان شرقی )

دوشنبه 4 مرداد 1400
روز بعد
 • از پایانه

  نسیم شهر

  پایانه مقصد

  سراب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,100,000 ریال

  صندلی خالی : 1

 • از پایانه

  نسیم شهر

  بین راهی

  سراب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توجه:
  بین راهی و با سرویس نسیم شهر به اردبیل می باشد
 • از پایانه

  نسیم شهر

  پایانه مقصد

  سراب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو